TAIDO RYU JUJUTSU

Selbstverteidigung, Kampfkunst, Kampfsport

Freunde

jjvoe Jiu-Jitsu Verband Österreich
Shihan Franz Straus 10. DAN ()
isba I.S.B.A.
SV Marburg

Kampfkunst und Selbstverteidgung Marburg

Oliver Merten

tao_aurich

Tao - Aurich
Kampfsport und Gesundheit
Selbstverteidigung, Kampfsport, Aerobic, Geräte Fitness und vieles mehr.
senkido

Sen Ki Do Menden
Selbstverteidigung mit System

Reinhold Aufenberg

budo_ryu_muensingen

Budo Ryu Münsingen Jiu Jitsu

Paul Küng

ijja

Irish Jiu Jitsu Academy
Larry McEnroe

gojukai Swiss Karate Do Goju Kai
Horst Baumgürtel
ifk-kobudo

International Kobudo Federation
Günter Painter

narabi-ryu-ju-jutsu

Narabi Ju-Jutsu
Leo Bynens

samurai-no-kokyo

Samurai-No-Kokyu
Akademie

tenshin-aikido

Tenshin Aikido
Dogan Orakci

takemusu_aiki_inyo_ryu

Takemusu Aiki InYo Ryu
Michael Rosenthal

bushikan

Bushikan

Herne

selfdefence_berlin Selfdefence Berlin